Om Maintrac Lediga tjänster Kontakt

Maintrac stödjer och utvecklar stadsnät

Maintrac är en nordisk Systemintegratör inom telekommunikation och IT, verksamma internationellt med huvudkontor i Sverige. Med lång bakgrund inom Stadsnät och Telekombranschen har vi förvärvat värdefull kunskap och specialist kompetens inom säkerhet, nätdesign, teknikval och stödsystem.

Tack vare våra partnerskap med de marknadsledande leverantörerna och täta samarbete med våra kunder kan vi erbjuda produkter och tjänster som löser de utmaningar våra kunder står inför, nu och i framtiden. Våra konsulter utvecklar system och anpassar standard system efter våra kunders behov.

Vår målsättning är att tillföra mervärde genom att dela med oss av vår erfarenhet och överföra kompetens till våra kunder.

Read more


Pressrelease. Stadsnätsföreningen och Maintrac samarbetar kring driftsäkerhet.

Stadsnätsföreningen har valt Maintrac AB som samarbetspartner för att vägleda medlemmarna och tillsammans med SSNF vidareutveckla ledningssystem för PTS nya föreskrifter för driftsäkerhet, som började gälla 1 januari 2016.

Läs hela pressreleasen här.


Robusta kommunikationer

Vi har nu utbildat ca: 100 Stadsnät i driftsäkerhet.

Tillsammans med SSNf (Svenska Stadsnätsföreningen) och PTS (Post och Telestyrelsen) har Maintrac tagit fram ett utbildningsmaterial med målsättning att hjälpa stadsnäten att komma igång med ett kontinuerligt och framåtsyftande systematiskt säkerhetsarbete och därigenom skapa en bättre grundläggande säkerhetsnivå gällande uthållighet, tillgänglighet och driftsäkerhet för elektroniska kommunikationer.


Samverkan

Samarbeten kring kritiska personalresurser, jour, beredskap samt reservdelar kan vara mycket värdefullt ur en säkerhetssynpunkt samtidigt som det även kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Ser man till lagkraven om ”Driftsäkerhet” så kan regionala samarbeten vara den bästa lösningen och vi arbetar idag med Förstudier regional samverkan, bolagsformer, ägarstrukturer och organisation samt ekonomiska förutsättningar. Projekt regionalt samägt driftbolag, konkret förslag och regelverk för genomförande. Vi har även möjlighet att erbjuda Maintrac beredskap/jour som extern tjänst.

Maintrac expanderar och söker en duktig säljare
Maintrac forsätter att växa och söker nu en resultatinriktad och affärsorienterad person som kommer att arbeta med att bearbeta befintliga och nya nyckelkunder i södra Sverige.
>>Läs mer
Alcatel-Lucent and Maintrac selected by IP-Only
Alcatel-Lucent and Maintrac selected by IP-Only to bring ultra-broadband fiber network to homes and businesses nationwide in Sweden.
>>Read more
Alcatel-Lucent and Avelacom build high-capacity 100G network
Alcatel-Lucent Channel Partner Maintrac, headquartered in Linkoping Sweden, is providing turnkey installation, provisioning and maintenance.
>>Read more
Serviceavtal med Oskarshamn
Vi levererar service och beredskapstjänster till Oskarshamn Energi AB.
Utbildning driftsäkerhet
Vi har nu utbildat över 100 stadsnät.
Projekt RSA Ystad Energi stadsnät
Projekt för framtagande risk- och sårbarhetsanalys av Ystadenergi AB:s fiberoptiska infrastruktur samt de anslutna fiberföreningarna.