Bo Plym är ny vd för Maintrac med start i mars 2019. Han är i grunden civilingenjör och har tidigare blanda annat varit framgångsrik konsultchef på We Consulting i Jönköping. Bo är fotbollsintresserad med styrelseengagemang i Jönköpings södra och så åker han och tittar på en del matcher ute i Europa också. Här svarar Bo på en rad frågor om sin syn på ledarskap och om den nya rollen som vd. 

Vad lockade dig att ta jobbet som VD för Maintrac?
Jag är väldigt teknikintresserad och här lär jag få mitt lystmäte. Erfarenheten från både IT- och telekom förenas i Maintrac och det finns en helhet i Maintracs erbjudande som ligger klockrent i kundernas framtida behov. Jag ser en potential i befintlig leverans och en ännu större potential framöver när IoT drar igång på riktigt. Digitaliseringen kommer slå igenom rejält framöver och att då får bygga infrastrukturen för kommunikation är ruskigt spännande och lite läskigt. Att vara med och bygga samhällets nya digitala infrastruktur är väldigt inspirerande samtidigt som man ska vara ödmjuk inför utmaningen.

Vad kommer du att bidra med i rollen som VD?
Min erfarenhet från bolag i Maintracs storlek, där man ska gå från halvstort till medelstort företag, är att struktur och processer måste komma in för att kunna växa vidare. Min erfarenhet är också att denna utveckling måste ske med stort kundfokus annars är risken att det blir mycket navelskåderi och tappat fokus. Men när rätt balans uppnås så brukar det skjuta fart rejält.

Vilka skillnader och likheter ser du We och Maintrac samt vilka fördelar och utmaningar medför detta?
Rent affärsmässigt är det en annan affär. We är ett renodlat konsultbolag med många konsulter ute hos kunder i långa uppdrag. Maintrac arbetar mer ”in-house” och driftåtaganden. Kundbasen har dock många likheter och det är där vi kan finna många nya lösningar och kunder. Kan vi förstå varandras affärer, våga släppa sargen och diskutera nya gemensamma lösningar så kommer vi lyckas väldigt bra och dessutom få samma företagskultur på sikt.

Vad är din personliga ledarskapsfilosofi?
Jag är fostrad fotbollens värld och för mig handlar allt om laget. Får man ihop ett bra lag med stark lagkänsla samt en tydlighet i vad man vill så kan man gå hur långt som helst. Alla individer måste ges utrymme men sen går laget före jaget och det gäller att hålla i sin spelidé.

Vilken ledare i din karriär har inspirerat dig mest?
Min första chef ägnade mycket tid åt det som idag kallas målstyrning. Han fick oss att förstå vikten av hur vi behövde arbeta tillsammans. Budget, prognoser, nyckeltal i all ära men om vi inte kommunicerar och skapar bra relationer mellan människor så faller det andra platt.

Hur gör du för att utveckla ledarna i din organisation?
I början handlar det mycket om kommunikation och relation. Finns det inte ett ömsesidigt förtroende och bra kommunikation i botten så kommer det inte att fungera. När väl det är på plats brukar man alltid hitta en bra mix av utvecklande mål. Sen är det som med oss alla, vi måste vilja släppa sargen en smula för att kunna utvecklas. Jag vill dessutom påstå att det gäller för alla medarbetare i ett företag.

Vilken är din kommunikationsstil?
Jag gillar samtal och spontana smådiskussioner. Samtidigt är det viktigt att dokumentera ner styrande beslut och strategier annars blir det omöjligt att hålla ihop saker och röra sig i samma riktning. Kreativitet och innovation är jätteviktigt men den måste också plockas ner till reella aktiviteter.  Likaså är det med styrning. Det ska finnas ramar men de ska vara ganska breda så att självständighet och engagemang får flöde innanför ramarna. Sen måste det vara roligt också, saker och ting blir så mycket lättare om man ser på det med positiv inställning.

Vilka är den viktigaste saken du vill ta tag i just nu?
Vi drar igång ett strategi- och värdegrundsarbete för Maintrac. Ska bli mycket intressant att följa och ger mig möjlighet att förstå företagets historia, inneboende värderingar och hur känslan/tankarna är hos medarbetarna. Utifrån det formar vi allahur Maintrac skall utvecklas framöver.

För mer kontakt:
Bo Plym
Bo.plym@maintrac.se
+46 13 13 13 00