Tjänster

Beredskap

Maintrac Beredskap är försäkringen för ditt stadsnät. Beredskap är hängslen till dina brallor. Din boj i bukten. Klippan att luta sig mot när det stormar. Sova-gott-om-natten tjänsten. Teknisk expertis som är tillgänglig för felhantering helt enkelt.

> Läs mer

Datalagring

Maintrac datalagring är tjänsten där vi blir er kontaktyta mot brottsbekämpande myndigheter vid förfrågningar kopplat till grövre brottsmisstankar. Vi samlar endast in den data som krävs och lagrar den kassaskåpssäkert. Naturligtvis följer vi lagen och de regelverk som finns omkring utlämning av data.

> Läs mer

Helpdesk

Maintrac Helpdesk är ingången för alla typer av ärenden. Helpdesk är bemannad med personal som har bred kompetens. Många ärenden hanteras direkt av Helpdesk eller så involveras andra kompetenser inom Maintrac för att ditt ärende ska hanteras av bästa kompetens.

> Läs mer

Hosting

Placera dina servrar hos oss och låt din data vara kvar inom Sverige. I vår egen serverhall med hög säkerhet placeras utrustningen. Backup tas till en plats som är fysiskt åtskild från datahallen. Datahallen är försedd med brandskydd, kyla, reservkraft och inbrottsskydd för hög tillgänglighet och säkerhet.

> Läs mer

Konsulting

Genom Maintracs breda erfarenhet från olika kundsegment, tjänster och hårdvara utför vi konsulttjänster. Konsulttjänsterna varierar från korta uppdrag för att täcka tillfälliga resursbehov till långa uppdrag där det ofta är specialistkompetens som efterfrågas.

> Läs mer

Övervakning

Övervakning och hantering av larm från övervakningssystem och nätkomponenter. Att agera på situationer innan kunderna märker något blir allt viktigare för att behålla kunder nöjda. Med Maintrac Övervakning skräddarsyr vi en övervakningstjänst som anpassas just för ditt nätverk och dina behov.

> Läs mer

Teknikstöd

Teknikstöd är tjänsten där vi erbjuder specialkompetens inom nätverk, stadsnät, design, systemutveckling, anpassning av system, sammankoppling av system etc. Tjänsten är för dig som vill vara säker på att vi är tillgängliga för dina frågor och önskemål. Vi garanterar att en specialist finns tillgänglig inom föreskriven tid. 

> Läs mer