Beredskap

Beredskap är försäkringen för att ditt stadsnät ska flyta på. En klippa att luta sig mot när det stormar. Din boj i bukten, och fyr i mörkret. Med teknisk expertis tillgänglig dygnet runt sover du gott om natten.

Beredskap är tjänsten där vi erbjuder felavhjälpning och teknisk kompetens under de tider du önskar, det passar dig som:

  1. Har få, eller saknar, personer i egen organisation med rätt teknisk kompetens.
  2. Behöver avlastning under tider vissa tider på dygnet.
  3. Önskar trygghet i att alltid ha någon tillhands som fattar läget.

Efter att vi kommit överens om vilken servicenivå som önskas påbörjar vi en feldiagnos, som underlag för fortsatt felavhjälpning. När det är möjligt att fjärråtgärda fel gör vi det Om det behövs kan din fältorganisation kallas ut till platsen felet inträffat på, för en vidare felsökning och bli ett verktyg för oss på plats. Vi tar ansvar för att lösa problemet gemensamt.

Flera kunder använder redan vår beredskap till de system vi utvecklat och levererat till dem, för att minimera risken för verksamhetskritiska avbrott som kan påverka slutkunden. Behöver du bara beredskap på kritiska komponenter i nätet bakar vi in det i avtalet och lämnar det ni själva har resurser att hantera till er.

Lars Tegnemyr
Lars TegnemyrTeknik- och utvecklingschef
Hör av dig till mig om du är intresserad av att veta mer om våra tjänster.

Nätverksspecialister

Vi har lång erfarenhet inom en rad områden och besitter både bredd och djup i vår tekniska kompetens. Vi jobbar ständigt för att ligga i framkant av utvecklingen och hålla oss uppdaterade på nya tjänster och produkter.

  • Certifierade tekniker
  • Bred kunskap inom stadsnät

Avlastning

Låt oss ta hand om felen, så att du kan koncentrera dig på den dagliga verksamheten i nätet.

  • När du vill göra annat än att åtgärda fel
  • När det helt enkelt är för mycket

Trygghet

Med våra erfarna tekniker finns alltid någon som kan utföra felhantering i nätet. Låt vår spetskompetens bli din trygghet. Även om du primärt arbetar med felhantering själv kan det vara bra att alltid ha någon att fråga.

  • Vi svara alltid, oavsett när på dygnet du ringer
  • Redo att ge råd eller verifiera din feldiagnos